De ambities van de gemeente versus de huidige situatie

De huidige situatie verhoudt zich slecht met de toekomstvisie die de gemeente geformuleerd heeft. Maar de voorgenomen herinrichting biedt veel kansen om de ambities van de gemeente te realiseren, en passen bij de wensen van de buurt. 
In de Groenvisie 2020-2050 ‘Een leefbare stad voor mens en dier’ van de gemeente Amsterdam staan een aantal interessante uitgangspunten, die mede bijgedragen hebben aan de buurtvisie op de toekomst van dit gebied:

  • Zorg dat op loopafstand van elke woning een groene plek te vinden is waar een stedeling tot rust kan komen. 
  • Zorg dat elke woning toegang heeft tot een aangename en stille buitenruimte.
  • Zorg ervoor dat openbaar toegankelijke binnentuinen ‘s nachts af te sluiten zijn
  • Kies bij hoge dichtheden voor groene gevels met reliëf in de gevels om het klankkast effect te verminderen
  • Realiseer zoveel mogelijk tweezijdig georiënteerde woningen, waarbij minstens één zijde stil en aangenaam is, bijvoorbeeld door het realiseren van gesloten bouwblokken.
  • Zorg dat elke woning toegang heeft tot een aangename en stille buitenruimte.
  • Houd bij functiemenging rekening met de behoefte aan zowel rust als reuring.
  • Zorg voor geluidsarm wegdek bij drukke straten in de buurt van woningen.
  • Ontwerp de openbare ruimte ook vanuit soundscaping.
  • Zie ook de effecten geluidsoverlast bij 40 dB genoemd in het document de Amsterdamse Gezondheidslogica 

[Uit het document Amsterdamse gezondheid logica:
Volgens een onderzoek van de gezondheidsraad en de WHO (zie document Amsterdamse gezondheidslogica) ‘kunnen effecten als hinder en slaapverstoring al optreden bij een geluidsbelasting van 40 db(A)’. Op deze locatie werd uit een eerder genoemd geluidsrapportage al ontheffing aangevraagd van 67 db (A) aan de voorzijde.
Verder wordt in bovengenoemd document toegelicht dat 94% van de Amsterdamse woningen over een stille zijde beschikt. 49% daarvan is aan alle kanten stil. De resterende 6% beschikt over geen enkele stille zijde’. Het is duidelijk dat de flat tot de laatste categorie behoort.]

Als je op het  “ beleidskader hoofdgroenstructuur” inzoomt, zie je dat er nauwelijks sprake is van groen in het het westelijke deel van centrum. Het zijn vooral stenen. Opvallend is dat veel groene stukken worden gevormd door privétuinen.

Conclusie: de huidige situatie sluit niet (meer) aan op de door de gemeente zelf geformuleerde ambities, maar de herstructurering biedt volop kansen om de laatste inzichten en ambities van de gemeente te verwerkelijken. En de visie van het toekomstige Amsterdam zichtbaar en voelbaar te maken.