Van stenig plein naar Groene Oase

Bewonersvisie op de herinrichting van het plein rond de Piramide/Boomklok: sociale en stedenbouwkundige inpassing in en aansluiting op de buurt.

Al meer dan 10 jaar wordt gesproken over het stuk openbare ruimte aan de Haarlemmer Houttuinen dat nu nog de “Piramide- speeltuin” heet. Dit gebied wordt omsloten door monumenten en oudbouw aan de zuidzijde, een flat aan de noordzijde en het gebouw “de Droogbak” aan de oostzijde.

Wat 30 jaar geleden nog een levendige speeltuin was waar ouders met hun kinderen na schooltijd en in het weekeind ontspanden, veranderde na verloop van tijd in sfeer en gebruik. De speeltuinbegeleider verdween, de kinderen uit de buurt werden ouder en er kwamen geen nieuwe voor in de plaats en speeltoestellen verwaarloosden. Ouders met kinderen weken uit naar de Herenmarkt en Jordaan, de overlast van daklozen en verslaafden nam toe, er werd gedeald en de speeltuin lag er verwaarloosd bij. Een jaar of 10 geleden vonden de eerste gesprekken met de gemeente plaats, om te kijken hoe de speeltuin weer aantrekkelijk kon worden gemaakt. Al snel werd duidelijk dat het centrale gebouw (de Piramide) het door zijn vorm en plaatsing onmogelijk maakte om tot een prettige, veilige en overzichtelijke invulling van het terrein te komen.

De frustratie van buurtbewoners over geluidsoverlast door voetballende kinderen en met name volwassenen van elders nam toe: het harde geluid van schoten tegen de stalen hekken werkt veel bewoners van de flat op de zenuwen, vooral als de sluitingstijd van de speeltuin niet gerespecteerd wordt. Ook jongeren van buiten de buurt die tot in de late uren pizza eten, BBQ’en op de pingpongtafel, biertjes drinken en versterkte muziek draaien, verstoren de nachtrust. Het zorgt voor stress bij bewoners van het flatgebouw, terwijl deze zuidzijde van het gebouw (vanwege verkeer en treinen aan de noordzijde) juist voor rust moet zorgen.

Inmiddels is het gesprek met de gemeente geopend. De Piramide wordt afgebroken, er komt een (kleiner) gebouw aan de kopse kant aan de oostzijde en de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. 

Hoe kan dit bijzondere stukje openbare ruimte, dat zoveel potentieel heeft, een plek worden waar iedereen zich welkom en thuis voelt? Een plek waar de verloren gegane gemeenschapszin van de buurt weer tot bloei kan komen.  Met deze inzet hebben bewoners van beide zijden van het plein zich verenigd. De werkgroep ‘Groene Oase’ heeft een inventarisatie gemaakt van de behoeften, frustraties, wensen en dromen van de omwonenden en is daarmee aan de slag gegaan.
We zoeken naar een invulling die recht doet aan de behoeften van de buurt, maar die ook ruimte laat voor niet-buurtbewoners om er zich in een vriendelijke en veilige omgeving te kunnen ontspannen. Een verrijking voor het centrum.